Esteu aquí

Inveready llança un fons de 40 milions d’euros per a noves 'start-ups'

16.05.2017

La gestora de capital risc Inveready, que compta amb 150 inversors i una cartera de 80 companyies tecnològiques i biotecnològiques, llançarà un fons d'inversió de 40 milions d’euros al qual denominarà Inveready Convertible Finance. Ho farà mitjançant bons convertibles en accions, per invertir-los en una vintena d'start-ups de nova creació, sense limitacions geogràfiques o sectorials. Aquestes start-ups hauran d’estar cotitzant en mercats alternatius sobretot el MAB espanyol i l’Alternext francès.

“Aquest fons permetrà als inversors entrar en un mercat molt volàtil de forma controlada” explica el soci d’Inveready, Carlos Conti. La gestora ja ha llançat dos fons de deute, i busca atreure inversors institucionals com asseguradores o fons de pensions

Pots ampliar aquesta informació al diari Expansión

Foto: Carlos Conti, soci d'Inverady - © Expansión, Elena Ramon

 

#Inversió